Đăng ký học tiếng Nhật Trung tâm dịch thuật tiếng nhật tại Hà Nội

Học tiếng Nhật giao tiếp

Tổng hợp 30 bài giao tiếp tiếng Nhật với nội dung và chủ đề phong phú cùng các đoạn audio giúp chúng ta có thể học được cách phát âm chuẩn tiếng Nhật.

3
Tổng số bài

Tiếng Nhật giao tiếp bài 03: Quyển sách này của ai vậy


13/06
Phản hồi đã bị khóa

Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về các danh từ chỉ thị これ、それ、あれ :cái này, cái đó, cái kia. Mời các bạn nghe đoạn đối thoại sau: [audio src="/wp-content/uploads/giaotiep/03/bai3a.mp3"] A:おはよう ございます Chào buổi sáng B: おはよう ございます Chào buổi sáng A:それ は なん ですか Đây là cái gì vậy? B: これ ですか。これ は カメラ です Cái này... Xem thêm →
Not safe for work
Click here to reveal