Đăng ký học tiếng Nhật Trung tâm dịch thuật tiếng nhật tại Hà Nội

Từ vựng tiếng Nhật nâng cao bài 04


16/12
Phản hồi đã bị khóa

第8課 :   かざる 外見 :   vẻ bên ngoài すっかり :  hoàn toàn 制服 :  đồng phục 大統領 ;  tổng thống うち :   bên trong 給料 :   tiền lương 信頼する :   tin tưởng (会社)名 :   tên công ty 安心する :   an tâm 中身 :   nội dung... Xem thêm →
Not safe for work
Click here to reveal

Từ vựng tiếng Nhật nâng cao bài 5


15/12
Phản hồi đã bị khóa

第10課 :   いきる 先日 :   vài ngày hôm trước 笑顔 :   vui vẻ 黙り込む :   im lặng. 追う :   theo đuổi 上司 :   cấp trên ポンと :   bất chợt 後半 :   nửa sau 天職 :   thiên chức 思いがけない :   bất ngờ コピーする :  ... Xem thêm →
Not safe for work
Click here to reveal

Page 10 of 20« First...89101112...20...Last »